Kranservice ApS 

Kaj Bech A/S

Kaj Bech A/S - udvikling gennem mere end 60 år

Firmaet blev stiftet i 1946 af Kaj Bech.Firmaets start lige efter krigen, var præget af efterkrigstiden og opgaverne var koncentreret i og omkring Holstebro.


I forbindelse med industrialiseringen af Vestjylland i 60-erne og 70-erne blev aktivitetsområdet gradvist udvidet til hele det nordvestjyske område.

 

Kaj Bech A/S har sat sit præg på hele regionen med mange store byggeprojekter.
Fra at være et traditionelt murer- og entreprenørfirma har firmaet udviklet sig til et alsidigt entreprenørfirma, som også udfører mange anlægsopgaver.


Kaj Bech på byggepladsbesøg

Den seneste aktivitetsudvidelse skete i år 2000 da vi overtog Holstebro Kommunes park- og vejafdeling.

Kranservice ApS | Elmegårdsvej 32 | 5250 Odense SV | Kontor: Tlf. 65960032 / 24232636 | Thomas: Tlf. 31720301