Kranservice ApS 

K.G. Hansen & Sønner

Entreprenørvirksomheden K.G. Hansen & Sønner a/s blev grundlagt i 1910 af murermester Karl Georg Hansen i Grindsted.
 
Fra at være en lokal murermestervirksomhed, har aktiviteterne igennem 100 år udviklet sig til, at K.G. Hansen & Sønner a/s i dag er en større virksomhed med ca. 130 medarbejdere.
 
Selskabet har fortsat hovedsæde i Grindsted, men med afdeling i Esbjerg.
 
K.G. Hansen & Sønner a/s har siden 1979 været ejet af K.G. Fonden.
 
Kerneområderne er udførelse af alle typer byggeopgaver, oftest i hoved- og totalentrepriser. I disse opgaver udfører vi i stort omfang også egenproduktionen indenfor beton- og murerarbejder. Foruden en række kompetente projektledere til planlægning og styring af opgaverne, finder vi det væsentlig, at vi fastholder og udvikler virksomhedens egenproduktion og dermed de håndværksmæssige færdigheder.
 
Aftaler holdes, er et nøgleord der altid har kendetegnet K.G. Hansen & Sønner a/s’ holdning overfor kunderne. De bedste resultater opnås i åben dialog og samarbejde med alle parter i byggeopgaven, og ved effektiv planlægning, styring og udførelse, sikrer vi, at de indgåede aftaler holdes – til tiden, til prisen og i den rette kvalitet.
 

K.G. Hansen & Sønner a/s er, af Arbejdstilsynet, blevet kategoriseret som en niveau 1  virksomhed i forbindelse med flere gennemførte screeninger. Denne placering afspejler i høj grad selskabets holdning til arbejdsmiljøet, hvor vi til stadighed forsøger at sikre og udvikle gode og trygge forhold for vore medarbejdere.          

Kranservice ApS | Elmegårdsvej 32 | 5250 Odense SV | Kontor: Tlf. 65960032 / 24232636 | Thomas: Tlf. 31720301