Kranservice ApS 

Jorton A/S

JORTON er en landsdækkende entreprenørviksomhed med afdelinger i syv byer.

 

Vi har været med til at opføre et stort antal boliger og institutionsbygninger samt gennemført utallige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

 

JORTON har desuden udført en lang række broer og store komplicerede betonkonstruktioner til erhvervs- og anlægssektoren.

 

JORTON har en fleksibel organisation med en flad struktur, der betyder, at beslutningsvejene er korte og ansvarsfølelsen stor.

 

Det er et særkende for JORTON, at det er vores egne folk og vores eget materiel, du møder ude på pladserne. 
Vi råder over en stor stab af specialister, der repræsenterer en omfattende og varieret viden og erfaring, som løbende vedligeholdes og gerne deles, når vi løser opgaver i samarbejde med lokale fagfolk.
 

Kranservice ApS | Elmegårdsvej 32 | 5250 Odense SV | Kontor: Tlf. 65960032 / 24232636 | Thomas: Tlf. 31720301